حکیم ارد بزرگ

ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ , سخنان استاد ارد بزرگ , بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران , Great Orod

مرداد 94
15 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
177 پست
اسفند 93
4 پست
دی 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
مهر 92
3 پست
مهر 90
56 پست
مرداد 87
1 پست
دی 86
16 پست
شهریور 86
26 پست
مهر 81
2 پست
ارد_بزرگ
122 پست
حکیم
14 پست
اردبزرگ
68 پست
حکمت
13 پست
شهریار
1 پست
شعر
1 پست
آزتیمانی
1 پست
خاقانی
1 پست
great_orod
2 پست
hakim_orod
1 پست
شیروان
2 پست