جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


هنرمند و نویسنده  مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگ

سرود ابرانسان، سرود ارزش های نو آفریده است . فریدریش نیچه

چنانکه برگ ناچیز درخت نمی تواند رنگ سبز خود را تغییر دهد و آن را به زردی درآورد ، جز با خواست طینت درخت و نوعی شناخت که در نهاد آن به کار گرفته شده است ، کسی هم که مرتکب گناهی می شود قادر نیست بدون خواست و اراده ناپیدای شما و نیز بدون آگاهیهای مرموز دل شما مرتکب بزهکاری شود ، زیرا شما همگی در یک قافله رو به سوی ذات الهی در حرکتید (راه شمایید و رهروان شما ) . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 11 بازدید