حکیم ارد بزرگ : خردمندان همچون بازها ، دیدی گسترده و باز دارند .

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ


ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، وظیفه و بایستگی است .  حکیم ارد بزرگ


بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .  حکیم ارد بزرگ


دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .  حکیم ارد بزرگ


خردمندان همچون بازها ، دیدی گسترده و باز دارند .  حکیم ارد بزرگ


بردباری در توان هر کسی نیست ، کسانی که بردبارند ، فرمانروایی می کنند .  حکیم ارد بزرگ


ره آورد سفر در درون آدمی ، سوای از خرد و پیشرفت نیست .  حکیم ارد بزرگ


سفر ، نای روان است ، برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .  حکیم ارد بزرگ


آنانی که همیشه در آرامش هستند ، لاابالی ترین آدم هایند .  حکیم ارد بزرگ 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

در آن شبهای تار از بیقراری

چو بسیاری بنالیدم بزاری

مگر کز آه من سرو گلندام

صدائی گوش کرد از گوشهٔ بام

بر آن نالیدن من رحمت آورد

خرامان رو به نزدیکان خود کرد

یکی را زان پریرویان طناز

حکایت باز میپرسید در راز

که این مسکین سودائی کدامست

کز این دردسرش سودای خامست

ز کوی ما کرا می‌جوید آخر

به گرد ما چرا می‌پوید آخر

که کردش اینچنین بیخواب و آرام

کدامین دانه افکندش در این دام

که زینسان بیخور و بیخواب کردش

که از غم دیدهٔ پر خوناب کردش

کدامین غمزه زد بر جان او تیر

که با نخجیربانش کرد نخجیر

کدامین سیل بگرفتش گذرگاه

کدامین شوخ چشمش برد از راه

جوابش داد کین دل داده از دست

به کوی ما درآید هر شبی مست

گهی در خاک غلطد همچو مستان

گهی سجده برد چون بت پرستان

کسی زو نشنود جز ناله آواز

ز شیدائی نگوید با کسی راز

درین دردش کسی فریادرس نیست

به غیر از آه سردش هم‌نفس نیست

همه وقتی در این شب‌های تاری

گهی نالد گهی گرید بزاری

به شب با اختران دمساز گردد

چو روز آید دگر ره باز گردد

مدام از دیده خون بر چهره راند

کسی احوال این مسکین نداند

به خنده گفت کین خام اوفتادست

همانا نو در این دام اوفتادست

دگر عاشق بدین زاری نباشد

بدین خواری و غمخواری نباشد

بغایت تند میسوزد چراغش

خلل کرده است پنداری دماغش

چنین شوریده، سامان دیر یابد

چنین بیمار، درمان دیر یابد

بدین سان کوی ما، او را نشاید

چنین دیوانه را زنجیر باید

کجا یابد کلید این بستگی را

که سازد مرهم این دلخستگی را

که جوید با چنین کس آشنائی

شکستش را که سازد مومیائی

گمان بردی دلی ناموس کردی

بر این آسوده دل افسوس کردی

 عبید زاکانی

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ آغاز اُرُد ، پایان کسی نیست ، بهار اندیشه ای است که پیش از او ، سه حکیم دیگر از آن یاد کرده اند ، خردمندان نام آشنایی همچون : بزرگمهر ، فردوسی و خیام نیشابوری . اُرُد همه اندیشه های آنان را باور ندارد ، اما از نگاه و اندیشه آنها بهره ها برده است . حکیم ارد بزرگ


هر گاه ، با هزار واژه مهر ، به سوی مردم میهنم شتافتم ، تنهاترین ایرانی بودم . حکیم ارد بزرگ


سخنان و جملات اُرُد ، پنداشت ها و دل نگرانی های او ، برای آیندگان است . حکیم ارد بزرگ


پیام اُرُد برای جهانیان ، زندگی در سایه مهربانی ، آزادی و شادی است . حکیم ارد بزرگ


دوست دارم به جای آنکه همچون گورکن گذشته را بکاوم ، همچون شاهین به سوی آینده ایی باشکوه شیرجه روم . حکیم ارد بزرگ


احزاب شایسته می دانند با کجروی و برنامه های دروغین ، خیلی زود نابود می شوند . حکیم ارد بزرگ

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

/ 0 نظر / 37 بازدید