جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه

اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ، گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست . حکیم ارد بزرگ

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد. فریدریش نیچه
 
چه حقیر است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را میان دیده و دنیا قرار داده و هیچ نمی بیند جز خطوط باریک دستانش. در خانه نادانی ، آینه ای نیست که روح خود را در آن به تماشا بنشیند . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 7 بازدید