جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه

ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد . حکیم ارد بزرگ

باید از دگم گرایی ها در اندیشه فلسفی دوری کرد. فریدریش نیچه

آن که گرفتار رنج و عذاب شده اما با ذاتش و هویتش همنواست همانند کشتی است که سکانش درهم شکسته و در اطراف جزایر و دریاها سرگردان است و از هر طرف محاط در خطرها ، ای بسا که غرق نشود و به قعر دریا فرو نرود . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 9 بازدید