حکیم ارد بزرگ : هیچ نامی همانند "ایران" ، برآزنده سرزمین ما نیست .


فیلسوف معاصر ایرانی حکیم ارد بزرگ , حکیم ارد بزرگ فیلسوف شهیر ایرانی , استاد ارد بزرگ فیلسوف ایرانی ، حکیم ارد بزرگ فیلسوف معروف ایرانی , فیلسوف ایرانی، حکیم ارد بزرگ فیلسوف معروف ایران، استاد ارد بزرگ فیلسوف ایرانی، حکیم ارد بزرگ فیلسوف شهیر ایرانی، فیلسوف معاصر ایرانی حکیم ارد بزر، فیلسوف مشهور ایرانی حکیم ارد بزر، فیلسوف نامدار ایرانی ارد حکیم، فیلسوف برجسته ایرانی ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف پارسی زبان، حکیم ارد بزرگ فیلسوف ایرانی است , اردبزرگ، حکیم اردبزرگ , فیلسوف کیست , سخن بزرگان, sms فلسفی, بزرگترین اندیشمند و فیلسوف کیست , حکیم ارد بزرگ از فلاسفه جهان ,  استاد حکیم ارد بزرگ فلاسفه جهان ,  حکیم بزرگ فلاسفه جهان


نفرین ابدی بر کسانی که ، تیشه به ریشه همبستگی ایرانیان می زنند .  حکیم ارد بزرگ


 ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماست . حکیم ارد بزرگ


 هیچ نامی همانند "ایران" ، برآزنده سرزمین ما نیست . حکیم ارد بزرگ


تنها راه نجات یک سرزمین ، آگاه نمودن توده مردم است . حکیم ارد بزرگ


افسوس که چشمان مردم میهنم ، مردگان را بهتر از زندگان می بینند . حکیم ارد بزرگ


sms پر مفهوم,بزرگترین متفکر و فیلسوف کیست , sms پند آموز, اس ام اس فلسفی, اس ام اس های ادبی, اس ام اس پر معنی, اس ام اس پند آموز, جملات ادبی , حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف کجا زندگی می کند , سخنان آبراهام لینکن, سخنان بزرگان جهان, سخنان بزرگان جهان خارجی (قسمت چهاردهم), سخنان نیچه, فیلسوف ایرانی کیست , سخنان چارلی , ایجاد انگیزه, جملات انگیزشی, جملات انگیزشی برای کنکور, موفقیت , اس ام اس افراد بزرگ اس ام اس خواندنی , جمله های جدید , گفته های جالب , گفته های جدید , گفته های جالب از بزرگان , گفتار جالب , گفتار جذاب , گفتار جوانان , سخنان حکیمانه , سخنان حکیمانه بزرگان , جملات حکیمانه کوتاه , جمله های حکیمانه , جمله های حکیمانه و زیبا , گفته های حکیمانه , گفتار حکیمانه , گفتار حکیمانه بزرگان شگفت آور است در این سرزمین ، دعوا بر سر ایرانی و یا غیر ایرانی بودن مشاهیر گذشته ، بسیار بیشتر از شناخت و بزرگداشت مشاهیر زنده است . حکیم ارد بزرگ


جهان به تندی در حال پیشرفت و رشد است . برای رسیدن به زندگی بهتر، باید به آخرین داده های علمی دنیا دست یافت و از آنها بهره گرفت ، برخی پیوسته با یادآوری نام دانشمندان مرده قرن های گذشته ، کاستی ها و جاماندگی های زندگی امروز را می پوشانند . حکیم ارد بزرگ


 باید آرمان جوانان ایران ، بالندگی و رشد میهن در همه دانش های جهان امروز باشد ، نه آنکه در پی قالیبافی ، گلیم بافی ، خوشنویسی ، نقاشی و معرق ، صنایع دستی گوناگون و... باشند . حکیم ارد بزرگ


 زیاده روی در ستایش تاریخ گذشتگان و اساطیر مرده ، نفرت همگانی زندگان از یکدیگر و خودخوری و ناامیدی دودمان امروز را به همراه دارد . جوانان در رویای خود ، گذشته ایی دست نیافتنی خواهند ساخت آنگاه می گویند ما در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم ! ، بدینگونه آرام آرام از خود و توان خویش، ناامید شده و به اندک میدان کاری دلخوش می شوند . وارون بر این نگرش ، جوانان سرزمین هایی که اساطیرشان زنده و بزرگانشان دوشادوش آنها کار می کنند هر روز به میدان بزرگتری از رشد و پیشرفت دست می یابند . پس نگوییم ایرانیان چه بودند ، باید گفت اکنون چه هستیم و اساطیر زنده ما چه درسهایی برای رشد و پیشرفت به ما می دهند تا بدان راه ، کار و کوشش کنیم تا سرزمینمان برای آیندگان شایسته ستایش باشد . حکیم ارد بزرگ


 "سیزده به در" واژه کوچک شده "سیزده به دره" است ، به مفهوم سفر در روز سیزده فروردین ، به دره و دشت است . برای پایکوبی و شادی ... این روز زیبا ، نحس نبوده و نیست ... می توان در خانه ماند و شاد بود و یا باز می توان در شادی با همگان همراه بود و به دره و رودخانه رفت ... حکیم ارد بزرگ


sms پر مفهوم,بزرگترین متفکر و فیلسوف کیست , sms پند آموز, اس ام اس فلسفی, اس ام اس های ادبی, اس ام اس پر معنی, اس ام اس پند آموز, جملات ادبی , حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف کجا زندگی می کند , سخنان آبراهام لینکن, سخنان بزرگان جهان, سخنان بزرگان جهان خارجی (قسمت چهاردهم), سخنان نیچه, فیلسوف ایرانی کیست , سخنان چارلی , ایجاد انگیزه, جملات انگیزشی, جملات انگیزشی برای کنکور, موفقیت , اس ام اس افراد بزرگ اس ام اس خواندنی , جمله های جدید , گفته های جالب , گفته های جدید , گفته های جالب از بزرگان , گفتار جالب , گفتار جذاب , گفتار جوانان , سخنان حکیمانه , سخنان حکیمانه بزرگان , جملات حکیمانه کوتاه , جمله های حکیمانه , جمله های حکیمانه و زیبا , گفته های حکیمانه , گفتار حکیمانه , گفتار حکیمانه بزرگان

ای عالم جان و جان عالم

دلخوش کن آدمی و آدم

تاج تو ورای تاج خورشید

تخت تو فزون ز تخت جمشید

آبادی عالم از تمامیت

و آزدی مردم از غلامیت

مولا شده جمله ممالک

توقیع ترا به (صح ذلک)

هم ملک جهان به تو مکرم

هم حکم جهان به تو مسلم

هم خطبه تو طراز اسلام

هم سکه تو خلیفه احرام

گر خطبه تو دمند بر خاک

زر خیزد از او به جای خاشاک

ور سکه تو زنند بر سنگ

کس در نزند به سیم و زر چنگ

راضی شده از بزرگواریت

دولت به یتاق نیزه داریت

میرآخوری تو چرخ را کار

کاه و جو ازان کشد در انبار

آنچه از جو و کاه او نشانست

چو خوشه و کاه کهکشانست

بردی ز هوا لطیف خوئی

وز باد صبا عبیر بوئی

فیض تو که چشمه حیاتست

روزی ده اصل امهاتست

پالوده راوق ربیعی

خاک قدم تو از مطیعی

هرجا که دلیست قاف تا قاف

از بندگی تو می‌زند لاف

چون دست ظفر کلاه بخشی

چون فضل خدا گناه بخشی

باقیست به ملک در سیاست

پیش و پس ملک هست پاست

گر پیش روی چراغ راهی

ور پس باشی جهان پناهی

چون مشعله پیش بین موافق

چون صبح پسین منیر و صادق

دیوان عمل نشان تو داری

حکم عمل جهان تو داری

آنها که در این عمل رئیسند

بر خاک تو عبده نویسند

مستوفی عقل و مشرف رای

در مملکت تو کار فرمای

دولت که نشانه مراد است

در حق تو صاحب اعتقاد است

نصرت که عدو ازو گریزد

از سایه دولت تو خیزد

گوئی علمت که نور دیده است

از دولت و نصرت آفریده است

با هر که به حکم هم نبردی

بندی کمر هزار مردی

بی‌آنکه به خون کنی برش را

در دامنش افکنی سرش را

وآنکس که نظر بدو رسانی

بر تخت سعادتش نشانی

بر فتح نویسی آیتش را

واباد کنی ولایتش را

گرچه نظر تو بر نظامی

فرخنده شد از بلند نامی

او نیز که پاسبان کویست

بر دولت تو خجسته رویست

مرغی که همای نام دارد

چون فرخی تمام دارد

این مرغ که مهر تست مایه‌ش

نشگفت که فرخست سایه‌ش

هر مرغ که مرغ صبحگاهست

ورد نفسش دعای شاهست

با رفعت و قدر نام دارد

بر فتح و ظفر مقام دارد

با رفعت و قدر باد جاهت

با فتح و ظفر سریر و گاهت

عالم همه ساله خرم از تو

معزول مباد عالم از تو

اقبال مطیع و یار بادت

توفیق رفیق کار بادت

چشم همه دوستان گشاده

از دولت شاه و شاهزاده

 نظامی

sms پر مفهوم,بزرگترین متفکر و فیلسوف کیست , sms پند آموز, اس ام اس فلسفی, اس ام اس های ادبی, اس ام اس پر معنی, اس ام اس پند آموز, جملات ادبی , حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف کجا زندگی می کند , سخنان آبراهام لینکن, سخنان بزرگان جهان, سخنان بزرگان جهان خارجی (قسمت چهاردهم), سخنان نیچه, فیلسوف ایرانی کیست , سخنان چارلی , ایجاد انگیزه, جملات انگیزشی, جملات انگیزشی برای کنکور, موفقیت , اس ام اس افراد بزرگ اس ام اس خواندنی , جمله های جدید , گفته های جالب , گفته های جدید , گفته های جالب از بزرگان , گفتار جالب , گفتار جذاب , گفتار جوانان , سخنان حکیمانه , سخنان حکیمانه بزرگان , جملات حکیمانه کوتاه , جمله های حکیمانه , جمله های حکیمانه و زیبا , گفته های حکیمانه , گفتار حکیمانه , گفتار حکیمانه بزرگان

/ 0 نظر / 74 بازدید