جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . حکیم ارد بزرگ

بشر به دلیل خواست " قدرت " به دنبال شناخت است نه به دلیل تشنگی عقل ناب. فریدریش نیچه

گروهی از مردمند که اندکی از ثروت کلان خویش را می بخشند و آرزویی جز شهرت ندارند . این خودخواهی و این شهرت پرستی که به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنان را ضایع می سازد . جبران خلیل جبران

 


/ 0 نظر / 10 بازدید