جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است . حکیم ارد بزرگ

فرد مقتدر  کسی است که قادر به کسب تعهد است، زیرا حق  چنین کاری را به دست آورده  و یا کسب کرده است. فریدریش نیچه

کسی که کشته می شود ، در جریان قتل خود سهمی دارد و نمی تواند از آن تبرئه شود . آن که چیزی از وی به سرقت می رود نمی تواند از سرزنش برکنار باشد.انسان نیکوکار هرگز نمی تواند خود را از اعمال تبهکاران تبرئه کند ، و انسان پاک نمی تواند از آلودگی و ناپاکی تبهکاران در امان باشد . چه بسا که انسان  مجرم ، خود قربانی کسی است که جرم و جنایت را در حق او انجام داده. جبران خلیل جبران

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید