حکیم ارد بزرگ : آزادی ، بر فرش سرخ خون ، نمی نشیند .


اس ام اس حکیمانه جدید , اس ام اس حکیمانه و اموزنده حکیم ارد بزرگ , اس ام اس حکیمانه , جملات حکیمانه ارد بزرگ , اس ام اس فلسفی , اس ام اس حکیمانه دی , اس ام اس خنده دار , اس ام اس شب امتحان , اس ام اس نیمه شب , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس تنهایی , اس ام اس دلتنگی , اس ام اس غمگین , اس ام اس رفاقتی , اس ام اس دوست دارم , اس ام اس بی وفایی , اس ام اس شب بخیر , اس ام اس جدایی , اس ام اس معذرت خواهی , اس ام اس تیکه دار , اس ام اس حکیمانه , اس ام اس شکلک دار , اس ام اس به سلامتی , اس ام اس سیگار , اس ام اس تولد , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , دانلود سخنان حکیمانه , استاد ارد بزرگ ، استاد حکیم اردبزرگ ، ارد حکیم ، ارود بزرگ ،جملات زیبا , بهترین سخن , جملات حکیمانه زیبا , جملات ناب , جملات زیبای حکیمانه , سخنان بزرگان درباره مادر , بهترین جملات بزرگان , سخنان زیبا و حکیمانه , سخنان حکیمانه و زیبا

تنها مردم آزاد و همدل می توانند سازنده یک فرمانروایی بزرگ و نیرومند شوند . حکیم ارد بزرگ


آزادی بدون باور همگانی و همراهی عمومی پا نمی گیرد . حکیم ارد بزرگ


زندگی با آدمهای در بند و انکار شده ، لذتی ندارد . حکیم ارد بزرگ


آزادی همگان را پاس بداریم . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، بدون از خودگذشتگی ، ناکارا و ناتوان است . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، بر فرش سرخ خون ، نمی نشیند . حکیم ارد بزرگ


درخت آزادی ، با خونریزی و کشتار پا نمی گیرد ، هیچ آدمکشی ، آزادیخواه نیست . حکیم ارد بزرگ


رشد فرهنگ بشری ، موجب می گردد که همه خودکامگان جهان ، ندای آزادی و آزادیخواهی سر دهند . حکیم ارد بزرگ

اس ام اس حکیمانه جدید , اس ام اس حکیمانه و اموزنده حکیم ارد بزرگ , اس ام اس حکیمانه , جملات حکیمانه ارد بزرگ , اس ام اس فلسفی , اس ام اس حکیمانه دی , اس ام اس خنده دار , اس ام اس شب امتحان , اس ام اس نیمه شب , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس تنهایی , اس ام اس دلتنگی , اس ام اس غمگین , اس ام اس رفاقتی , اس ام اس دوست دارم , اس ام اس بی وفایی , اس ام اس شب بخیر , اس ام اس جدایی , اس ام اس معذرت خواهی , اس ام اس تیکه دار , اس ام اس حکیمانه , اس ام اس شکلک دار , اس ام اس به سلامتی , اس ام اس سیگار , اس ام اس تولد , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , دانلود سخنان حکیمانه , استاد ارد بزرگ ، استاد حکیم اردبزرگ ، ارد حکیم ، ارود بزرگ ،جملات زیبا , بهترین سخن , جملات حکیمانه زیبا , جملات ناب , جملات زیبای حکیمانه , سخنان بزرگان درباره مادر , بهترین جملات بزرگان , سخنان زیبا و حکیمانه , سخنان حکیمانه و زیبا

سپیده دم که هوا بر درید پرده شب

بر آمد از سرکه روز با ردای قصب

سپید روز سپه روی داده بود به چین

شب سیاه سپه روی داده سوی حلب

چنان سیاه وشی اندکی سپید بروی

چو زنگیی که بخنده گشاده باشد لب

همی فروشد شمامه ای ز مشک سیاه

همی بر آمد شمعی ز عنبر اشهب

ز بهر بدرقه باشب همی شدند بهم

ستارگان که هوای شبستشان مذهب

همی شد از پس شب با ستارگان پروین

چو هفت کوکب سیمین بر آهنین زبزب

ستاره در شب تاری بدیع تر باشد

اگر ستاره هوادار شب بود چه عجب

سپیده جامه برد جامه کز نمایش بود ؟

سپید صورت او همچو صورت مشوب ؟

چو غوطه خورد در آب کبود مرغ سپید

ز چشم دیده نهان شد در آسمان کوکب

یکی ستاره برآمد میان کاخ امیر

کزو جمال فزود اندر آفرینش رب

ستاره نی که یکی شاخ ملک و میوه دل

ستاره نی که یکی پشت نسل و روی نسب

یکی پسر که بزرگی و پادشاهی را

لقای اوست دلیل و بقای اوست سبب

بوقتی آمد کز باختر سپیده بام

همی بر آمد و شب بود در جناح هرب

چو برشکسته سواری همی گریخت سحر

سپیده در دم او چون مبارزی معجب

ز روی نیکو بر حکم حال فال زدم

که او امیر هنر باشد و امام ادب

چو خسرو ملکان عم خویشتن محمود

بتیغ در فکند در هزار شهر شغب

چو نامور پدر خویش میر ابو یعقوب

جواد باشد و بخشنده ثیاب و ذهب

ز دشمنان بستاند به تیغ خویش جهان

چو روز، درگه مولود او، ولایت شب

خدای در خور هر کس دهد هر آنچه دهد

در این حدیث یقینند مردمان اغلب

خجسته باد برین خسرو، این خجسته پسر

سپید باد برو جاودانه روی حسب

امیر در خور خود یافت این پسر ز خدای

چو میر باد شرف یافته بتیغ و قصب

امیر سید یوسف بدین دو چیز نمود

هزارگونه هنر هر یک از دگر اصوب

بخامه بر جگر دوستان چکانیدآب

بتیغ بر جگر دشمنان فکند لهب

بخامه بر سر زائر نهاد تاج عطا

بتیغ بر دل دشمن نهاد قفل کرب

بخامه کرد ولی را امید زیر مراد

بتیغ کرد عدو را ستاره زیر ذنب

بخامه زیر ولی گسترید مفرش ناز

بتیغ پیش عدو باز کرد گنج کرب

زهی بملک و مروت سر ملوک عجم

زهی بجود و سخا سید ملوک عرب

هر آن زمین که رد و تیغ برکشی ز نیام

چنان بسوزد کز خاک او نروید حب

ترا بمردی و آزادگی میان سپاه

هزار نام بدیعست و صد هزار لقب

بتیغ شاخ فکندی ز کرگ تا یکچند

به تیر بیله ز سیمرغ بفکنی مخلب

عدو برزم تو بر مرکبی سوار شود

که چار مرد بود دست و پای آن مرکب

از آنکه تب سوی مردم رسول مرگ بود

مخالفان ترا تهنیت کنند به تب

ادب همه ملکان خصم را بحرب کنند

بزر سرخ کنی خصم خویش را تو ادب

نه زانکه ترسی از ولیک از کریمی خویش

به خشندی چه کنی چون چنین کنی بغضب

کسی که قصد تو کرد از جهان سخاوت تو

ز نام کنیت و از نام ملک و نام خطب

سخا نمایی و مردی کنی و داد دهی

جز این سه چیز نداری درین جهان مکسب

همیشه تا بمیان دو مه بود شعبان

میان ماه صیام و میاه ماه رجب

نصیب تو ز جهان خرمی و شادی باد

نصیب دشمن توزین جهان عنا و تعب

تهی مباد سه چیز تو جاودان ز سه چیز

کف از شراب و کنار از نگار و دل ز طرب

چو باغ پر شکفه مجلس تو خرم باد

بروی غالیه زلفان یاسمین غبغب

 فرخی سیستانی

اس ام اس حکیمانه جدید , اس ام اس حکیمانه و اموزنده حکیم ارد بزرگ , اس ام اس حکیمانه , جملات حکیمانه ارد بزرگ , اس ام اس فلسفی , اس ام اس حکیمانه دی , اس ام اس خنده دار , اس ام اس شب امتحان , اس ام اس نیمه شب , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس تنهایی , اس ام اس دلتنگی , اس ام اس غمگین , اس ام اس رفاقتی , اس ام اس دوست دارم , اس ام اس بی وفایی , اس ام اس شب بخیر , اس ام اس جدایی , اس ام اس معذرت خواهی , اس ام اس تیکه دار , اس ام اس حکیمانه , اس ام اس شکلک دار , اس ام اس به سلامتی , اس ام اس سیگار , اس ام اس تولد , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , دانلود سخنان حکیمانه , استاد ارد بزرگ ، استاد حکیم اردبزرگ ، ارد حکیم ، ارود بزرگ ،جملات زیبا , بهترین سخن , جملات حکیمانه زیبا , جملات ناب , جملات زیبای حکیمانه , سخنان بزرگان درباره مادر , بهترین جملات بزرگان , سخنان زیبا و حکیمانه , سخنان حکیمانه و زیبا
آگاهی ، تنها راه رسیدن به آزادیست . حکیم ارد بزرگ


کسی که آزادی می جوید ، زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، یک فرهنگ پیشرو برای پویش و رشد بشری است . حکیم ارد بزرگ

اس ام اس حکیمانه جدید , اس ام اس حکیمانه و اموزنده حکیم ارد بزرگ , اس ام اس حکیمانه , جملات حکیمانه ارد بزرگ , اس ام اس فلسفی , اس ام اس حکیمانه دی , اس ام اس خنده دار , اس ام اس شب امتحان , اس ام اس نیمه شب , اس ام اس عاشقانه , اس ام اس تنهایی , اس ام اس دلتنگی , اس ام اس غمگین , اس ام اس رفاقتی , اس ام اس دوست دارم , اس ام اس بی وفایی , اس ام اس شب بخیر , اس ام اس جدایی , اس ام اس معذرت خواهی , اس ام اس تیکه دار , اس ام اس حکیمانه , اس ام اس شکلک دار , اس ام اس به سلامتی , اس ام اس سیگار , اس ام اس تولد , سخنان حکیمانه , سخنان زیبا , دانلود سخنان حکیمانه , استاد ارد بزرگ ، استاد حکیم اردبزرگ ، ارد حکیم ، ارود بزرگ ،جملات زیبا , بهترین سخن , جملات حکیمانه زیبا , جملات ناب , جملات زیبای حکیمانه , سخنان بزرگان درباره مادر , بهترین جملات بزرگان , سخنان زیبا و حکیمانه , سخنان حکیمانه و زیبا

/ 0 نظر / 56 بازدید