جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . حکیم ارد بزرگ

چهار فضیلت انسان والا عبارت است از : دلیری ، درون بینی ، همدلی و تنهایی  که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.  فریدریش نیچه

حیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند. جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 11 بازدید