جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . حکیم ارد بزرگ

عرصه عمل برای ابر انسان بی کرانه است . فریدریش نیچه
 
کامل ترین پاداش برای انسان ، بخششی است که بتواند امیال هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 83 بازدید