جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید . حکیم ارد بزرگ

 پیشداوری درباره اخلاق به این معناست که نیت اعمال را منشاء آنها می دانیم. فریدریش نیچه

 راز نیکی تو در اشتیاقی است که با ذات نیرومند و سرکش تو گره خورده و این اشتیاق در همه شما یکسان نیست . جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 10 بازدید