جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


به آنهایی که می گویند "اُرد" عشق نمی شناسد بگویید او هم عاشق شد ! ... یک بار و برای همیشه ... عاشق میهن پاکش "ایران" ... حکیم ارد بزرگ

هزار تلاش انسان به اندازه یک تقدیر کارساز نیست. فریدریش نیچه

طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم ، از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم.چرا انسان باید آنچه در طبیعت ساخته شده است را از بین برد ؟ جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 8 بازدید