حکیم ارد بزرگ : در پس هر سخن بزرگان ، هزار اندیشه و نکته نهفته هست .

 

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگبدگویی از دیگران هنر نیست ، یاد بگیریم که خود ، درستکردار و انسان باشیم . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


کسانی که انسانیت را به زیر پا نهاده اند، بی شک در آغوش پستی و رذالت ، فرو افتاده اند . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


بسیاری از آدمیان ، اسیر واژگان بد خویش هستند . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


واژگان خویش را آرام و شمرده بیان کنیم . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


درباره دیگران ، زود داوری نکنیم . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


آدم های کوچک ، باور خویش را بهترین اندیشه می دانند . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


آدم بزرگ به راستی ، خویش را باور دارد . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


در پس هر سخن بزرگان ، هزار اندیشه و نکته نهفته هست . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


آدم کوچک ، بیش از حق خود می خواهد . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)

 

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 

شود شود که شود چشم من مقام ترا

شود شود که بینم صباح و شام ترا

شود شود که شوم غرق بحر نور شهود

بدیده تو به بینم مگر بکام ترا

شود شود که نهم روی مسکنت بر خاک

بدرگه تو و خوانم علی الدوام ترا

شود شود که دل و جان و تن کنم تسلیم

برای خویش نباشم شوم تمام ترا

شود شود که سراپا چو دام چشم شوم

بدین وسیله مگر آورم بدام ترا

شود شود که نهم دل بجست جوی وصال

بدیده پویم و جویم علی الدوام ترا

شود شود کو سرفیض در ره تو رود

که تا بکام رسد هم شود بکام ترا

فیض کاشانی

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

 
 بی مایگی و بدکاری ، پاینده نخواهد ماند ، گیتی رو به شکوفایی است . با نگاهی به گذشته می آموزیم : نابکاری هایی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها نموده اند ، پس پویندگی و شکوفایی ، براستی هویداست . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)

 
گیتی به سوی آینده پیش می تازد ، از آنانی که مدام در گذشته شنا می کنند بگریزید . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


گیتی ناز ما را نمی کشد ، جهان با ما و یا بی ما ، در حال پیش تاختن و رشد است ، پس کوشش کنیم ، در هر جایی که هستیم ، بهترین باشیم و بخشی از بار رشد و پویش گیتی را بر دوش بگیریم . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


آدم ها ، یکی از میوه های بسیار بسیار کوچک درختان گیتی هستند .  حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)


 چه تیره روزند ، مردمی که سینما و موسیقی شان ، غم است و سیاهی ، بیچارگی و پلشتی ... نمی توان در مرداب بدنبال بوی خوش زندگی بود ... سینما باید فردایی زیباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن ، کوشش کنند . حکیم ارد بزرگ (فیلسوف و اندیشمند ایرانی)

 

حکیم ارد بزرگ ، ارد بزرگ ، ارد بزرگ ویکیپدیا ، عکس جملات ارد بزرگ , عکس سخنان ارد بزرگ ,حکیم ارد بزرگ کیست ؟ ، درباره ارد بزرگ

/ 1 نظر / 27 بازدید
مه سو

موافقم با مطالب...مخصوصا عکس آخر....جمله ی قابل تاملی داشت...