جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


خودت را بشناس و به آن ببال . حکیم ارد بزرگ

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست  خنده دار است زیرا  همه چیز طبق خواست قدرت ما است.  فریدریش نیچه

به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 6 بازدید