جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


در زندگی نادان سرانجام یک گره  ، صدها گره باز نشدنی است  . حکیم اُرُد بزرگ

اختلاف طبقاتی  از ضروریات جامعه است چون عامل اشتیاق به پرورش حالت های والاتر کمیاب تر دورتر و عامل چیرگی بر نفس می شود. فریدریش نیچه

شادمانی اسطوره ایست که در جستجویش هستیم. جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 7 بازدید