جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


طبیعت به ما می گوید گهواره شادیتان خواهم بود اگر دوستم باشید . حکیم ارد بزرگ

آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست. فریدریش نیچه

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 7 بازدید