جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


 


نادانی ، خودخواهی به بار می آورد . حکیم ارد بزرگ

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود. فریدریش نیچه

هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 7 بازدید