جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه

سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی . حکیم ارد بزرگ

آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها. فریدریش نیچه

در میان شما هستند کسانی که خواسته اند برای گریز از تنهایی و بیقراری و یکنواختی ، به زیاده گویی و یاوه سرایی  روی آورند ، زیرا سکوت تنهایی تصویر روشنی از ذات عریانشان را در برابر چشمانشان می گشاید که با دیدن آن رعشه می گیرند و به گریز پناه می برند . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 8 بازدید