جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه


ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد . حکیم ارد بزرگ

انسان برتر از ابرانسان بسیار دور  است . فریدریش نیچه

آرامش گهواره ای ست بر دامن خاک و سنگ پله هایی به جانب افلاک . جبران خلیل جبران


/ 0 نظر / 9 بازدید