سرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد . حکیم ارد بزرگسرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد . حکیم ارد بزرگابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالو

 

معنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم . ماکسیم گورکیزیباترین خوی زن ، آزرم و شرم اوست . حکیم ارد بزرگافسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟ . برادلی

 

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟ . پارکر پالمر


 
برآزندگان به گفتار کم ارزش ، زندگی خویش را نابود نمی کنند . حکیم ارد بزرگخطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم . هنری فورد

 

/ 0 نظر / 12 بازدید