جملات قصار : حکیم ارد بزرگ , جبران خلیل جبران , فریدریش نیچه

گواراترین چشمه زندگی را در بخشندگی و از خود گذشتگی جستجو کن . حکیم ارد بزرگ

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!. فریدریش نیچه

قلب شما در سکوت و آرامش ، به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد ولی گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید ، بشنوند . جبران خلیل جبران

 

/ 0 نظر / 9 بازدید